*/ ?>

Presentation

Mora IK är laget i mitt hjärta. Har så varit i en herrans massa år.
Sköter, tillsammans med Lars, musiken och mycket av snacket uti FMM-Arena.
Till vår hjälp har vi Tommy, som arbetar som ljud och ljustekniker.