1150x200-hockeyicerinkfornhlteamsby_0.png

Support

4737 inlägg · 375 ämnen

Regler på HockeySnack

Trivselregler

För att mötesplatsen ska hålla hög kvalitet och ha en god stämning så har vi ett antal lättsamma regler som alla skribenter är bundna att följa. Den allmänna regeln är att sunt förnuft skall råda. Vi försöker dock hålla så högt i tak som möjligt. HS vision är att vara den bästa hockey-mötesplatsen i Sverige.

Du ska
Ifrågasätta åsikter, argument och resonemang.
Diskutera privata ämnen via brevfunktionen.

Du ska INTE
Angripa personer (det är deras åsikter eller resonemang du ska ifrågasätta).
Använda flera signaturer för att få fram din åsikt
Skriva kommentarer som saknar intresse för övriga.
Klistra in artiklar från andra hemsidor. Gör då en länk istället.
Bryta mot svenska lagar och förordningar.
Sprida elakartade rykten om spelare, ledare och skribenter. Detta gäller även att försöka namnge okända personer i tidningsartiklar.
Använda HS för att sprida reklam.
Skriva inlägg som bryter mot nätetiketten. Detta innebär att vi inte tillåter inlägg som exempelvis enbart består av Caps Lock eller är författade med så kallat SMS språk. Att spamma inlägg är naturligtvis heller inte tillåtet.

Överträdelse av dessa regler medför att inlägget tas bort. Fortsätter anvädaren att bryta mot våra reglerna så får denne en varning. Om inte det räcker så fråntas denne sina skrivrättigheter och blir avstängd. Det finns även ytterligare en nivå, vid grövre överträdelser, där användarens Internetlevrantör kontaktas samt ev. polisen.

Övrigt
Är du uppretad? Vänta med att skriva 5 min. Du kan ångra dig ...
Visa hänsyn mot andra och bemöt dessa som du själv vill bli behandlad.
Tänk på att det ibland är svårare att uttrycka sig i skrift än genom tal.
I vissa gästböcker kan egna "lokala" regler förekomma. Kontakta ansvarig moderator för att veta mer om dessa.
Klagomål eller åsikter om raderade inlägg raderas omgående. Kontakta moderatorerna istället.

Är dina kommentar utanför vara reglers omfång så tas det snabbt bort av de utvalda moderatorerna. Dessa personer har den yttersta makten och kan tom. stänga av signaturer som missköter sig. Varje gästbok's klimat styrs av de utvalda moderatorerna och därför kan nivån variera i de olika gästböckerna.

Men som sagt, använder man sitt sunda förnuft ska det här inte vara några problem: Regler har vi för att HS ska vara ett kul ställe att besöka för alla oss som vill utbyta tankar kring hockey i synnerhet & sport i allmänhet.

Tänk på att svar till raderade inlägg också kommer tas bort, även om de inte bryter mot reglerna.

Förhållningsregler

Med anledning av de problem som kan uppstå på ett diskussionsforum, anser vi det vara nödvändigt att övervaka de diskussioner som förs med så kallade Moderatorer och Forumledare. Vi lämnar ej någon garanti på att de frågor som ställs alltid besvaras på ett korrekt sätt eller att de löser de problem som du önskat svar på. Inläggen uttrycker endast skribentens åsikter och lösningar. Vi på HockeySnack står inte nödvändigtvis bakom de åsikter som publicerats på denna mötesplats.

Nyttiga länkar:
Yttrandefrihetslagen
Upphovsrätt
Brottsbalken
Lagen om elektroniska anslagstavlor

§1
Du accepterar genom att använda detta forum att följa dessa förhållningsregler att inte posta inlägg som innehåller hot. Ej heller inlägg som uttrycker missaktning eller nedvärdering för folkgrupp, eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, kön, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.
HockeySnack följer Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Å tgärd: Inlägget raderas. I vissa fall raderas hela tråden.

§2
Annonsering och/eller försäljning av egna varor/tjänster är förbjudet.
Undantaget är om en vara eller tjänst specifikt har efterfrågats. I dessa fall är det tillåtet att kort meddela att man kan tillhandahålla varan eller tjänsten, varpå efterföljande konversation sker utanför forumet. Men det är tillåtet att infoga en länk till sin tjänst och verksamhet sin egna presentation. Så kallade "klicklänkar", spam, kedjebrevsverksamhet, pyramidspel och utbjudning av sexuella tjänster är strängeligen förbjudet. Det är heller inte tillåtet att publicera pornografiskt material eller direktlänka till sidor med pornografiskt innehåll eller olaga våldsskildringar. Till pornografiskt material räknas även nakenbilder.
Åtgärd: Ovan nämnda kommer att helt raderas och i förekommande fall också anmälas.

§3
Du accepterar även att inte publicera material som är skyddat av internationella upphovsrättslagar och som är skapat av någon annan person än dig själv. Länkning till sådant material som publiceras från annan webbplats är tillåtet så länge det tydligt framgår att det inte är HockeySnack som publicerar materialet samt såvida det inte rör sig om virus eller sådant som man normalt måste betala för att ladda hem. HockeySnack stöder inte piratkopiering. Inlägg som kan anses syfta till att främja sådan verksamhet är därför inte tillåtna här.
Å tgärd: Ovan nämnda kommer att raderas.

§4
Svordomar och grovt språk undanbedes. Dina inlägg ska hålla en kamratlig ton och hålla ett vårdat språk för allas trevnad.
Å tgärd: Ovan nämnda resulterar troligen i ett påpekande från Moderator. Vissa fall kommer även att raderas.

§5
Alla inlägg som postas på detta forum är skyddade av upphovsrättslagen och ingen förutom upphovsmannen äger rätt att publicera delar eller diskussioner i helhet på Internet eller i andra kommunikationsmedium. Om så önskas krävs ett skriftligt tillstånd från upphovsman och/eller från ansvariga på HockeySnack. Vi på HockeySnack äger ej heller rätt att tillåta publicering utan skriftligt tillstånd från upphovsman i annat än rättsliga ärenden.
Åtgärd: Upphovsman äger rätt att anmäla.

§6
Avstängning och uteslutande av medlem.
Varningar kan delas ut av forumledare efter anmälan från moderator eller annan medlem. Vid tre varningar kommer medlemmens användarkonto att stängas av.
Vid särskilda skäl kan dock forumledarna besluta om omedelbar avstängning av medlem.

§7
Medlemmars skyldigheter
Varje medlem är skyldig att följa dessa regler. Samtliga medlemmar är även skyldiga att besvara e-post från en moderator eller forumledare i frågor som rör medlemmens agerande på HockeySnack. Att inte följa dessa skyldigheter resulterar per automatik i en varning.

§8
Innehåll på medlemmars privata sida
Bara för att den privata presentationssidan är personlig så kan man inte skriva vad som helst på den. Man får inte smutskasta andra medlemmar, moderatorer, forumledare eller något annat lags supportrar. Forumledare har här rätten att varna och stänga av användare som inte följer riktlinjerna. Att offentliggöra mail eller bubblor från andra medlemmar, moderatorer eller forumledare är heller inte tillåtet. Har de uttryckt sig på något sätt som bryter mot reglerna skall du istället meddela forumledarna om detta.

Förhållningsregler för personer med ledningsfunktion

Att vara en moderator, gästboksledare eller forumledare på Hockeysnack är en rättighet få förunnat. Vi försöker utse moderatorer och gästboksledare som vi tror kommer att bidra till att hjälpa Hockeysnack att utvecklas än mer och bli den ledande sajten för hockeydiskussioner.

För att utvecklas är det viktigt att de personer som innehar en ledningsfunktion på Hockeysnack arbetar efter gemensamma riktlinjer och mål. Detta gäller forumledare såväl som moderatorer och gästboksledare. Med detta i åtanke kommer vi från och med nu ha en mer detaljerad rollbeskrivning för de olika ledningsfunktionerna. Det är viktigt att alla följer de regler och normer som härmed kommer att gälla då det är en förutsättning för Hockeysnacks utvidgning och utveckling.

Forumledare
En forumledare har det yttersta ansvaret för sajten, dess innehåll samt att användarna som nyttjar sajten beter sig enligt de normer och regler som gäller för Hockeysnack. Han eller hon har rättigheten att utföra åtgärder i respektive gästbok om behovet skulle uppstå.

Hockeysnacks forumledare kan, om behov skulle uppstå, behöva vidta åtgärder som kan innefatta allt från avstängning av medlem, tillsättning/bortplockning av moderatorer och moderationsksledare samt administration av forumen.

När det gäller modereringen av de olika forumen är det forumets moderatorledare samt dennes medmoderatorer som sätter standarden i gästboken. En forumledare kan dock gå in och justera detta om det skulle föreligga ett särskilt behov att göra just detta.

Gästboksledaren
Gästboksledaren kan ses som den enskilde gästbokens chef. Han eller hon bestämmer vilka lokala regler som gäller i just den gästboken. Givetvis får de lokala reglerna inte bryta mot de generella reglerna som gäller för hela Hockeysnack som exempelvis att man inte använder Hockeysnack som medel för att smygannonsera, sprida olagligt material med mera.

En moderationssledare ska alltid föregå med gott exempel. Det är av yttersta vikt att man som gästboksledare visar de övriga moderatorerna och skribenterna hur man beter sig på Hockeysnack i allmänhet och i sin gästbok i synnerhet.

Därför kan det aldrig vara acceptabelt med övertramp som innefattar exempelvis grovt språk, hot och liknande. Som det konstaterats tidigare är det inte personen man ska konfrontera och "hoppa på" utan det är åsikterna som han eller hon förmedlar som är öppen för debatt. Kom ihåg att Hockeysnack är ett community där debatter sker.

Om det skulle visa sig att en moderationssledare går över gränsen och bryter mot detta ska en varning utfärdas. Moderationsledaren ska ha rätt att uttala sig i ärendet. Därefter tar forumledarna och evaluerar händelsen och utför åtgärder som kan sträcka sig från en vanlig tillsägelse till att man blir bortplockad som moderationssledare och i värsta fall stängs av från sajten.

Dock kan det ske att en åtgärd vidtas utan varning. Detta gäller framförallt vid grov överträdelse samt upprepade incidenter.

Moderator
En moderator har i princip samma rättigheter och skyldigheter som en moderationssledare med undantag för en viktig aspekt. Det är moderationssledare som har det övergripande ansvaret för forumet och moderatorn hjälper moderationssledaren att se till att standarden på forumet efterlevs.

... och så lite allmänt
* Vi diskuterar inte olika aspekter av moderering i forumen. Ingen ska göra det - oavsett om man är vanlig skribent eller innehar en ledningsfunktion på Hockeysnack. Alla instanser av klagomål på moderering ska tas bort från forumen så fort det uppmärksammas. Dock är det viktigt att informationen förmedlas så att vi kommer till bukt med problemet . Vi ser gärna att man skickar brev via internposten för att förmedla detta. Moderatorer och moderationssledare kan dock även uppmärksamma problemet via moderationsboken.

* Forumledarna tar hand om klagomål och "störande" ärenden som inte kan hanteras av moderator. Det är i första hand forumens moderatorer som ska lösa problem koppat till deras forum. Vid ifrågasättande av moderators beslut och diverse konstigheter ska dock någon eller samtliga av forumledarna vara behjälpliga som stöd eller genom att vidta direkta åtgärder. Är problemet dock mer övergripande som exempelvis att någon skribent beter sig illa i fler forum tar dock forumledarna hand om problemet.


Av Poffa
2010-10-20 17:49