IF Troja Ljungby

81 inlägg · 30 ämnen

Trojas ackord

92678 · » Till forumet


Trojas ackord
Hur ligger det till egentligen med uppgifterna om att Troja har nått en ackordsuppgörelse med sina fodringsägare.

Jag hittade detta på deras hemsida

PRESSMEDDELANDE

KOMMUNEN STÄLLER KRAV PÅ TROJA

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag fattat beslut om att avskriva halva hyresskulden för Troja Ljungby. Samtidigt förutsätter det att de övriga större fordringsägarna skriver ner sina skulder. Kommunen kräver dessutom att Troja kan presentera en hållbar ekonomisk strategi för sin fortsatta verksamhet.

Ett oenigt arbetsutskott fattade beslutet att skriva av halva hyresskulden. Sponsringsavtalet till Troja ska också omförhandlas. kompromissförslaget från (s) och (c) fick majoritet. Moderaterna ville avskriva hela skulden och vänsterpartiet ville inte skriva av skulden alls.

Om Troja försätts i konkurs och tvingas ner i den lägsta divisionen förlorar kommunen hela hyresskulden. Laget har gjort och gör fortfarande en stor PR-insats. Föreningen gör också en stor social insats för ungdomar i Ljungby. Ungefär 400 ungdomar är sysselsatta med hockeyn under vinterhalvåret.

Kommunen kommer också att se över sitt sponsorengagemang i klubben i syfte att utöka det. Dessutom ska kommunen se över systemet för planhyror. Som motprestation kräver kommunen att föreningen presenterar en realistisk ekonomisk- och idrottslig plan för de närmaste åren.
Kommentera

92678 · »