Metal Guru

13904 inlägg · 64050 besökare

Metal Guru Bloggar Huvudet i Bitar

Till bloggen

Svar till Nigeria.

Efter att medelst maggropskänsla klurat ut att min Nigerianska hemliga vän använt Googles översättningsmotor för att kommunicera med mig, har jag totat ihop ett svar.

För att låta Google få jobba för traktamentet har jag sär skrivit lite grann.
Men pengarna vill jag ha. De ska gå till välgörande ändamål.

--------------------------------------------------------
M. Guruwich ([email protected])
Skickat: den 9 oktober 2008 21:24:22
Till:  [email protected]

mr Phil Smith
Lottery Department
 
Attention själ ver!
Med gläd je emot tager jag nyh eten om min vin stlott. Naturligt vis vill jag inte att min million skal bli ou tagen. Däför hör jag af mig till eder för att säker ställa utbe talnin gen. Pegnarna ämnar jag ödla på ett projekt där Leskand- ock Mora-supor ters kan för bröd ras i en ald rig sinan de ström av kär lek, där tre po äng ut del as till båda lagom.
 
Med detta an ser jag mig vara kval ifi cerad till En million brittiska pounds sterling.
 
Tack,
Herrn M. Guruwich

Av Metal Guru
2008-10-09 22:57


Kommentarer

Hahaha! Klockrent!

Men var inte hans mailadress

[[email protected]]

?