Brynäs IF

542598 inlägg · 7739 ämnen

Förhållningsregler

Hockeysnacks allmänna regelbok är vad vi rättar oss efter. För att förtydliga en aning så finns här information om hur moderatorerna för brynäsboken kommer att arbeta.


Skulle en skribent bryta mot Hockeysnacks allmänna regler kommer moderatorerna i brynäsboken att ge en varning och förklara för skribenten i fråga varför denne blir varnad. Fortsätter skribenten att missköta sig kommer han/hon att straffas med en kortare avstängning.


Skulle skribenten trots varning och avstängning ändå inte bättra sig kommer en längre avstängning att bli aktuell.


Förekommer överträdelser som moderatorerna anser är grova kommer åtgärder i form av avstängning att vidtas omedelbart, utan varning.


Är ingen av moderatorerna inloggade vid ett eller flera regelbrott så kommer åtgärder att vidtas i efterhand.


Personangrepp på andra skribenter, spelare, ledare, domare eller annan offentlig person, användande av könsord samt kommentarer/klagomål på moderering i det allmänna forumet är historiskt sett de vanligaste problemen. Därför kommer moderatorerna att vara extra uppmärksamma när det gäller dessa företeelser.


Onödigt användande av anmälningsfunktionen är INTE tillåtet. Den funktionen är ENDAST till för att anmäla inlägg vars innehåll direkt strider mot HS regler. Abuse av funktionen kommer först att rendera i en varning, sedan följer avstängning.


Moderatorerna för brynäsboken.


Av MarcusElving
2011-05-30 20:38

+11