hellge

4203 inlägg · 40558 besökare

Fakta om hellge

Klubb
Utloggad @ 2023-09-21 23:18
Status
Legend
Erfarenhet
Länkar
Ja
Från
6 oktober 2004
Registrerad
Medlem
Användartyp

Presentation


Hämtat från www.modohjerta.org/


Att det som idag kallas Modo Hockey ursprungligen hette Alfredshems IK är bekant för de flesta men hur många vet idag vem Alfred var eller ens var Alfredshem egentligen ligger?

På 1860-talet flyttade en grosshandlare som hette Carl Alfred Fahlgren från sin födelsestad Gävle till Örnsköldsvik. Han köpte flera hemman i byn Hörnett och vid laga skiftet 1864 tillskiftades han sydöstra delen av byn. 1875-76 lät han på området bygga en ångsåg och en herrgård. Herrgården omgavs av en stor trädgård med vattenfontän, liknande den i Örnparken i stan fast utan örn. Efter sitt förnamn kallade Alfred Fahlgren området för Alfredshem. Fahlgren drev även storskaligt jordbruk med flera anställda. Sågen brann 1890, återuppbyggdes men brann ännu en gång 1895. Alfred övertog då den närliggande sågen i Hörneborg av sin bror J A Fahlgren.


1899 köpte Frans Kempe, son till Mo och Domsjös grundare J C Kempe, hela området av Fahlgren. Tillsammans med sin bror Seth tog Frans Kempe initiativet till de första systematiska och tekniska undersökningarna för framställning av sulfitmassa i Sverige. I mars 1902 började man på Fahlgrens gamla markområde bygga Domsjö sulfitfabrik. Det har spekulerats i att släkten Kempe medvetet undvek att använda namnet Alfredshem eftersom det tillhört en konkurrent och ett mer illasinnat rykte påstår till och med att "Fahlgrens drängar" hade stulit virke från Kempe, virke som flottats från sågverket i Mo till upplagen i Domsjö vid Moälvens mynning.

Medan Mo & Domsjö kallade sin nya massaindustri för Domsjö sulfitfabrik och använde Örnsköldsvik som postadress, kom namnet Alfredshem i allmänt bruk både som benämning på industrin och för bostäderna runt omkring. När postanstalten tillkom 1929 förordade bolagsledningen det egentliga bynamnet Hörnett som postadress, men valet av Alfredshem innebar i stället att detta begrepp utvidgades till att gälla hela Hörnett, inklusive Hörneborg, som gränsar till stadsområdet, samt den så kallade Fäbodvallen på Varvsbergets södra sluttning. Ett tag kallades allting Alfredshem - Konsum, manskören, trädgårdsföreningen med mera. Domsjö Sulfitfabriks Idrottsförening bildades 1908 men lades ner efter sju år och när man 1921 gjorde ett nytt försök var det som Alfredshems Idrottsklubb.

Sakta men säkert försvann dock alla spår efter Alfred Fahlgren, medan släkten Kempes namn lever vidare bland annat i namnet på ishallen och idrottsplatsen. I samband med fabriksbygget revs "Alfreds hem", dvs Fahlgrens herrgård, för att ersättas av en ny. Denna herrgård blev bostad åt MoDos disponenter fram till 1930, då den såldes och revs. Idrottsklubben bytte 1963 namn till MoDo AIK och drygt 10 år senare uppgick postadressen Alfredshem i Domsjö. Idag har namnet Alfredshem i stort sett försvunnit, oftast för att ersättas av det mer korrekta och betydligt äldre namnet Hörnett. Ett av de få undantagen är Alfredshem-Sundåsens scoutkår