1150x200-gf9VAUqk_0.jpg

MoDo Hockey

291868 inlägg · 3765 ämnen

Inlägg #1850536

Sv: Modo inkomster 2016
Från Hörnefors:
Om klubbar/sponsorer betalar in pengar till spelarnas bolag kommer det högst troligt betraktas som skattefusk, det är jag rätt säker på att klubbarna inte gör idag. Däremot har en del spelare egna bolag som de bedriver verksamhet i, men det är en annan sak.
Låst ämne

Svarskommentarer

Sv: Modo inkomster 2016
ivandrago: Det är många som har bolag som funkar som egna bemanningsföretag i sport, artist och media branschen.
Idrottare med eget aktiebolag


Det finns bolag ägda av svenska idrottare som bedriver idrottslig verksamhet helt eller delvis i Sverige och som tar in alla typer av inkomster hänförliga till sin verksamhet i bolaget. Idrottaren har därvid överlåtit rätten till denna verksamhet till sitt bolag.

Det är viktigt att bolaget äger rätten till det som avtalet gäller och att det också är bolaget som är avtalspart. Idrottaren kan alltså inte själv ta emot ersättningen och sedan föra över den till bolaget.

När det gäller reklam-, sponsor- och produktutvecklingsersättning har det sedan länge varit klart att dessa intäkter kunnat tas in i bolaget. Detsamma gäller inkomster från föreläsningar och liknande aktiviteter.

Vad som däremot inte varit klarlagt är om tävlingsidrott är en så personlig verksamhet att prispengar och s k appearance money alltid måste beskattas personligen hos utövaren.

Skatteverket har i en skrivelse den 18 mars 2005 (Dnr. 156509-05/111) lagt fast att också tävlingsvinster och prispengar kan redovisas i bolaget. Verket skriver:

"I och med att idrottslig verksamhet kan bedrivas i bolagsform bör även tävlingsvinster och prispengar samt andra ersättningar som idrottsutövare erhåller för att ställa upp i tävlingar kunna redovisas i bolaget.

Tävlingsvinsterna är en del av den bedrivna verksamheten och även om det är personen och inte bolaget som tävlar hindrar detta inte att inkomsten redovisas i bolaget. En jämförelse kan göras med en artist som uppträder men där ersättningen för uppträdandet redovisas i bolaget.

Det avgörande för att inkomster kan redovisas i bolaget är att det är bolaget som uppträder som avtalspart i ekonomiskt hänseende.

En förutsättning för att idrottsutövare inom individuella sporter ska kunna bedriva sin idrottsverksamhet via bolag är dock att verksamheten som sådan uppfyller kraven för näringsverksamhet."

Mer information kan hämtas på www.skatteverket.se.
Låst ämne