Café

43228 inlägg · 1036 ämnen

Inlägg #1172467

Sv: Fråga experterna

Helg Ernest: Det var kanske lite konstigt förklarat, men jag lovar dig att det är inget fel i hur jag skall ha det.

Maskinen skall hålla 55kPa i uttryck till det anslutna flygplanet. Det som blåses ut är avkondenserad, kyld luft. Beroende på hur mycket elektronik som är inkopplat i flygplanet så regleras en ventil i anslutningsröret för att få rätt flöde. Flödet kan variera mellan 170 g/s upp till 480 g/s.

Vi simulerar planets anslutningsrör genom ett mätrör som innehåller en ställbar ventil. Beroende på hur vi justerar ventilen så får vi olika flöde i öppningen. Vi mäter också, genom att ansluta en genomskinlig slang med glykolvatten i, tryckskillnaden före och efter ventilen och får det värdet i mmVp. Ju mer jag stänger ventilen, desto större blir nivåskillnaden i vattenpelaren.

Vi har i dagsläget ett fast värde som säger att vid 55kPa ut och med 480 g/s i flöde så blir värdet vid vattenpelaren 272 mmVp.

Det jag nu vill veta är vilket värde jag får på vattenpelaren när vi levererar 55kPa och har 170 g/s i flöde.

Förstår du inte nu får jag helt enkelt inse att jag inte kan förklara bra nog.

Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Fråga experterna
Poffa: 5 608.439 171 4 millimeter of water [4 °C]
minus 272mmVP
Ger ett tryckfall över ventilen med 5336 mmVP (480 g/s) (Mottryck)
Är ventilen öppen 100% när du har det?

Visste du bara ventilen Cv kan vi räkna baklänges.

Vet man CV kan man få fram flödet vid olika tryck.
Kommentera